תנועת מספריים

אזרחים קוטעים הדבקה

מבצע גיוס מתשאלים

שלום, בימים אלו אנו בעיצומו של מבצע הפניית מתשאלים למערך הלאומי עקב עליה ברמת התחלואה

שלום!

ארעה שגיאה